Over ons

Comed NV

Comed werd door Jean-Louis Jorissen opgericht in 1982 als groothandel in veterinaire instrumenten en dierengeneesmiddelen. Hij ontwikkelde een eigen gamma voor duiven en andere dieren.

Biografie Jean-Louis Jorissen

Jean-Louis specialiseerde zich einde van de jaren tachtig aan de universiteit van Luik als industrie-apotheker. 

Op dat ogenblik ontstond onder impuls van Linus Pauling een wetenschappelijke richting die zich tussen de geneeskunde en de voeding positioneerde. Voorheen werd er in de medische opleiding amper gesproken over het verband tussen pathologie en voeding.

Inmiddels is eenieder in de medische branche overtuigd van het grote belang om het fundamenteel onderzoek op het vlak van de orthomoleculaire voeding verder uit te diepen, wat bij Comed leidde tot de ontwikkeling van een gamma producten voor dieren.

Basisactiviteiten Comed

  • Distributie van dierengeneesmiddelen.
  • Ontwikkeling van nieuwe producten volgens recente research.
  • Fabricatie van producten voor duiven, sierduiven, vogels, paarden, honden, katten en van producten voor humaan gebruik.

Comed wil dat zowel de professionele kwekers, alsook de recreatieve- of sportieve kwekers aan de top komen met zo weinig mogelijk medicatie.

De producten zijn het resultaat van visie en research. Wij willen dat aan alles dat we brengen terecht een "kwaliteitlabel" hangt. Dankzij deze filosofie kennen comed-producten hun gelijke niet.

Een buitengewone vriendschap

De vriendschap met de beeldende kunstenaar José Vermeersch (1922-1997) heeft mijn leven als zakenman spiritueel beïnvloed. José was van het type Flandrien, de stille krachtige volhoudende werker, eindeloos op zoek naar pretentieloze kwaliteit.

Zijn kleien beelden weerspiegelen op ontroerende en eenvoudige wijze de mens in zijn naakte eenvoud: lichamen in alle vormen en verhoudingen, met ondefinieerbare ouderdom, maar reeds vanaf hun geboorte aftakelend. Enkel de ogen, de handen en voeten zijn van een treffende perfectie... Naast de missie die je als ondernemer moet hebben is er ook de praktijk van het ondernemen.

Over de praktijk van het ondernemen viel ik met José Vermeersch in onze talloze gesprekken terug op drie eigenschappen die in een onderneming dienen verenigd te zijn:

  1. het chaotisch denken
  2. het plannen
  3. het uitvoeren

Ordo ab Chao

Deze conclusie leidde tot een ontwerp voor drie beelden. Deze stellen de menselijke karakters voor die in een onderneming functioneren. Spijtig genoeg heeft José slechts geleefd tot enkele weken na zijn 75ste verjaardag en kon dit project niet meer gerealiseerd worden. Het ontwerp blijft evenwel een mooie herinnering, waarvan ik de koestering graag met mijn dierbare Comed-gebruikers wil delen.

Mijn ganse leven heb ik met veel genoegen gestudeerd en gezocht, zowel op het spirituele als op het wetenschappelijke gebied, omdat ik geloof dat in de nieuwe wereld van morgen, kennis vergaren de essentiële en eindeloze taak van de mens is. Hoe ouder ik word, hoe groter de interesse. Dit komt vooral door het ontdekken van de verbanden tussen alles.

Hoe meer gegevens tot parate kennis worden opgeslagen, hoe bewuster men “mens” is. Men begrijpt het leven op aarde beter, dat is een edele opdracht. Kennis heeft mij geluk bijgebracht.
Evenwel is deze kennisvergaring pretentieloos. Slim zijn is niets om mee op te scheppen, maar moet leiden tot wijsheid.

De samenleving van dienst zijn is het hoofddoel, de missie.

Op mijn vakgebied grijpt er met de jaren een soort chaotische vervloeiing van de kennis, van de talloze werkzame substanties plaats en dit op verschillende domeinen. Hierdoor worden de verbanden ertussen onbewust en instinctief aangevoeld. Dit is essentieel om creatief te zijn.

Creativiteit is eventjes orde zien in de al gehele chaotische kennis.

Het creatief oplossen van een medisch of een voedingskundig probleem gebeurt doorgaans spontaan bij het ontdekken van een aantal verbanden. Men kan het vergelijken met het zoeken naar een uitweg. Het vinden van een uitweg wanneer men zich plots in een onverwachte situatie bevindt.

Ik hou er van met de liefhebbers over hun problemen te spreken, waarbij werkelijk alles aan bod komt.

Ik kan me meestal een oplossing van meet af aan voorstellen met een grote kans op slagen. Soms ook hun persoonlijk welzijn. Hun gemoedsgesteldheid kan een invloed hebben op deze van het dier waarmee ze een relatie onderhouden. Deze creatieve voorstellen worden vervolgens nagegaan op hun praktische realiseerbaarheid. De producten moeten optimaal werkzaam, goed biodisponibel of opneembaar zijn, lang houdbaar en niet onverenigbaar zijn met de gebruikelijke voedingsmiddelen.

Strenge wetgeving

Ook de zeer strenge wetgeving over de productie en de verhandeling van de nieuwe preparaten komt aan bod. Deze wetgeving is bijzonder complex. Niet alleen moet het laboratorium zeer goed uitgerust zijn en alle toestellen regelmatig gecontroleerd worden.Er zijn zeer strenge voorschriften inzake de vermeldingen op de etiketten, zoals de gehaltes en de beweringen over de werkzaamheid van de producten. Alles is eveneens vervat in procedures en protocols.

Elke speler zowel grondstoffenleverancier, fabrikant tot verdeler, is betrokken in uitgebreid en gedetailleerd retraceringssysteem waar op elk ogenblik de kwaliteit en de veiligheid van het product en zijn bestanddelen kan nagegaan worden. De minste afwijkingen moet kunnen gedetecteerd worden zodat zeer snel, op alle niveaus waar nodig, onmiddellijk kan ingegrepen worden.

Enkel wie aan deze strenge procedures voldoet bekomt een autorisatienummer: BE 6338.

Team

Groot voordeel is dat mijn collega François Duda en ik mekaar aanvullen. Wij hebben samen gestudeerd en zijn volledig op elkaar ingespeeld. Ikzelf bepaal welke nieuwe formules we zullen ontwikkelen, uitgaande van een intens contact met de markt. François is de geduldige wetenschapper die het product technisch afwerkt.

Sinds 2012 heeft mijn zoon Frederic Jorissen, eveneens apotheker, dit team vervolledigd.

De verdienste aan het Comed gamma komt dus aan de samenwerking van het drietal toe.