Science

Een gepassioneerde groep wetenschappers

Wetenschap is ons lange leven!
Top producten ontwikkelen onze passie!
Toegewijde liefhebbers op een gezonde manier naar de top brengen,
dat is wat ons beweegt.

Wat maken we

Hoogtechnologische orthomoleculaire voeding en wetenschappelijk benaderde aromatherapie.

Die dieren welke hiermee niet kunnen overleven laten we achter. “The survival of the fittest” in het spoor van Charles Darwin. We moeten de dieren selecteren want om praktische redenen kan in de sport-en hobbydierenhouderij niet de hele kweek overgehouden worden.

“The survival of the fittest" Comed-user.

Comed is een uitgesproken zoekend laboratorium. Alle formules worden constant verfijnd, zonder veel ruchtbaarheid. Comed is het minimum aan niet medicinale steun die je een dier dient te geven wanneer je het uit zijn biotoop haalt en hierdoor belast met mogelijke gezondheidsgevolgen.

Het resultaat met resistentieselectiemethode van Comed: niet gewoon evengoed, maar duidelijk béter zonder antibiotica. Volg de resistentieselectiemethode van Comed of raak hopeloos achterop...!!!

Onze visie

Onze visie bij Comed is gebaseerd op nuchtere feiten en ze levert een dringende boodschap af:

  • Breken met het negatieve verleden door het preventief werken met antibiotica te stoppen en te bouwen aan de positieve toekomst met Curol.
  • Sport beoefenen we met gezonde dieren, niet met zieke dieren. Het is de logica zelve.

We haalden het dier uit zijn biotoop (natuurlijke omgeving). Uiteraard beïnvloedt het uit het biotoop (de natuur) halen van dieren de gezondheid sowieso (hanenvechten, stierenvechten, zijn extreme voorbeelden. Maar ook kleuren van vogels, lossen van duiven in slecht weer...).

Door ons te moeien met hun levenswijze veroorzaakt de mens bij de dieren gezondheidsproblemen. Reeds 35 jaar richt Comed zich specifiek op de aanpak van deze problemen. De oplossing van “Comed Science” is een combinatie van filosofie en behandeling: de resistentie-selectie-methode van Comed (géén systematische behandeling met antibiotica voor infecties uitgelokt door de sport zelf). Zónder antibiotica, met Curol, geeft bovendien een béter resultaat.

Antibiotica en resistentie

Toen Comed in de vroege zeventigerjaren begon was er nog -na de ontdekking van penicilline, net voor de tweede WO- steeds keuze zat aan recent ontwikkelde efficiënte en veilige antibiotica.
Het gebruik werd snel populair en nam spectaculaire proporties aan. Evenwel kwam men door het massaal, te pas en te onpas, inzetten van deze antibiotica steeds meer resistentie tegen.

Tegelijk bleef een dertigtal jaar geleden om onverklaarbare reden, de ontdekking van nieuwe antibiotica achterwege. Sinds de chinolones (Baytril) is er al meer dan 30 jaar niets nieuws meer op de markt gekomen, ondanks de ontzaglijke budgetten en het massaal uitgevoerd fundamenteel onderzoek aan de universiteiten.

Het probleem van resistentie ontstaat vaak doordat men een kuur niet afmaakt. Men stelt beterschap vast, maar de bacterie is nog niet uit het lichaam verdwenen. De overblijvende bacteriën zijn die bacteriën die het best tegen het antibioticum konden en er iets op gevonden hadden om te overleven. Na het stoppen met de kuur zullen deze zich weer welig vermenigvuldigen, hun nakomelingen zullen moeilijker te bestrijden worden. Op den duur evolueren daaruit stammen die volledig resistent zijn.

Antibiotica en dieren

Wat deden we met de dieren?

In de dierenkwekerij en de pluimveehouderij in het bijzonder, werden de groeibevorderende eigenschappen van de constante inzet van antibiotica bij jonge fokdieren snel opgemerkt. Hierdoor ontstond vroeg de gewoonte 11 opfokprogramma’s met antibiotica als standaard vetmestingsysteem in te stellen in de veeteelt. Door de grote concentratie van op beperkte oppervlakte gehouden dieren -omwille van de economische voordelen- stijgt de stress en de infectiedruk. Infecties verspreiden zich snel, ze remmen de groei en dus de opbrengst. Het misbruik moet NU stoppen. Het advies van Comed luidt: niet meer kweken mét of in functie van de antibiotica.

De ommekeer: de resistentie-selectie-methode

De resistentie-selectie-methode is enkelrichting verkeer. Alleen het drastisch terugschroeven van overmatig antibioticagebruik kan de toename van de resistentie stoppen. Het is een opgave, zowel voor medici als voor gebruiker, om de toekomst van onze moderne geneeskunde veilig te stellen. Ommekeer is mogelijk maar het onnuttig verbruik moet nog verder dalen en daar kan iedereen aan meewerken. Red de huidige antibiotica, ze kunnen ooit uw leven redden ... en dat van uw kleinkinderen!

Feit is zeker, zoals hierboven beschreven, de misbruiken in de dierenteelt liggen aan de basis en zijn mogelijks de grootste oorzaak van het probleem dat we steeds meer mensen nu niet meer kunnen helpen. Bacteriën die de dieren besmetten kunnen ook overgaan op de mens. Ook kunnen ze hun aanpassing- of resistentie-eigenschappen aan elkaar doorgeven. Iedereen voelt aan dat het onverantwoord is en dat het zo niet verder kan, maar de economische argumenten zijn te groot. Ook in de sportdierenwereld werden de eigenschappen van de antibiotica snel naar waarde geschat.